بررسی انتقادی نظریه دستمزد کارایی: ارائه شواهد تجربی
58 بازدید
محل نشر: پژوهشها و سیاستهای اقتصادی » بهار و تابستان 1386 - شماره 41 و 42 » 28 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی